ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

ΕΩΣ ΚΑΙ 75% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΜ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι», με κρατική επιχορήγηση έως και 75%.

Ο προϋπολoγισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. ευρώ και η κατανομή του διανέμεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε).

Σημειώνεται, πως στις Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας και Εύβοιας έχει διαμοιραστεί επιπλέον 5% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τα κριτήρια προτεραιοποίησης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. H δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης, που ορίζεται η Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021* και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την επικράτεια.

Η υποβολή αιτήσεων που αφορά πολυκατοικίες θα ξεκινήσει την τρίτη εργάσιμη μέρα, μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

40%-75%

ΣΕ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

40%-65%

ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

10%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ενίσχυσης. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό εισόδημα»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια ένταξης χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες με διαφορές στα ποσοστά επιχορήγησης ανά ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

*Η ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια ένταξης χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες με διαφορές στα ποσοστά επιχορήγησης ανά ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης θα γνωστοποιείται στον αιτούντα η βαθμολογία που συγκέντρωσε βάση των ανωτέρων. Από αυτή θα προκύπτει και η σειρά της αίτησης στην κατάταξη, η οποία θα γνωστοποιηθεί αφού κλείσει η περίοδος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει το άνω χρονικό διάστημα, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνο ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.

10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.

2. Προσκόμιση βεβαίωσης περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

3. Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του Ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων Ενεργειακής Εξοικονόμησης.

ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΤΕΜ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ;

ΟΔΗΓΟΣ Α-Ω

Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο και το είδος ανοίγματος του κουφώματος ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος σας και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να γνωρίζετε πως σημαντικό ρόλο για την απόδοση των κουφωμάτων παίζει.

Με τη χρήση θερμοδιακοπτόμενων συστημάτων αλουμινίου και κατάλληλων υαλοπινάκων (τζάμια). Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τις απώλειες θερμότητας ακόμα και σε ποσοστό 35%.

Τα σύγχρονα συστήματα αλουμινίου περιέχουν διάφορες ενισχύσεις (πολυαμίδια και αφρώδη υλικά) ανάμεσα στις πλευρές τους, με τις οποίες.

Η μέτρηση του πόσο αντιστέκεται ένα κούφωμα στην μεταφορά της θερμοκρασίας γίνεται με τον συντελεστή θερμοπερατότητας Uw. Κουφώματα με Uw μεγαλύτερο από 3,2 θεωρούνται συμβατικά, κουφώματα με συντελεστή μεταξύ 2,6 και 3,2 θεωρούνται ενεργειακά, ενώ κουφώματα με συντελεστή μικρότερο από 2,6 θεωρούνται ενεργειακά υψηλών επιδόσεων. Όσο η τιμή Uw πλησιάζει το μηδέν, τόσο πιο καλή θερμομόνωση επιτυγχάνεται, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μια γραπτή προσφορά βοηθάει στην σύγκριση τιμών σε περίπτωση που απευθυνθείτε σε περισσότερους από έναν κατασκευαστή. Καλό θα ήταν να συνάψετε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον κατασκευαστή εφόσον προχωρήσετε στην αποδοχή της προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα του.

Η κάθε εταιρεία σχεδιάζει κι εμπορεύεται εξαρτήματα και μηχανισμούς βάσει των οποίων γίνεται και η πιστοποίηση των συστημάτων της. Είναι σημαντικό να ζητήσετε από τον κατασκευαστή την χρήση τους για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα ή είστε δικαιούχος, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

    X