Παράλληλα ανακλινόμενο συρόμενο σύστημα Schüco AWS 65 PASK

PASK σημαίνει παράλληλα ανακλινόμενη συρόμενη κατασκευή:

Πρόκειται για τον ιδανικό συνδυασμό συρόμενης πόρτας και ανακλινόμενου παραθύρου που εξασφαλίζει πολλαπλές εφαρμογές και άνεση στη χρήση.

Θερμομόνωση

 • Yψηλή θερμομόνωση με βάθος διατομής 65,70 και 75 mm
  • Νέες καινοτόμες θερμοδιακοπές
  • Μεσαίο παρέμβυσμα μεγάλων διαστάσεων
  • Παρεμβύσματα υάλωσης με πτερύγια
  • Θερμοδιακοπές φύλλου με θαλάμους
  • Κατάταξη κατά DIN EN ISO 10077,
  βάσει υπολογισμού: λογισμικό Schüco Uw-cal

Εμφάνιση

 • Κάσα με πλάτος όψης από 51 mm
  • Μικρό πλάτος όψης με λεπτές διατομές από μπινί
  • Διατομές κολώνας πλάτους από 76 ως 250 mm
  • Ευελιξία στη χρωματική διαμόρφωση με διαφορετικά
  χρώματα εσωτερικά και εξωτερικά

Λειτουργικότητα

 • Έλεγχος συστήματος κατά RAL RG 636/1 με κατάταξη σύμφωνα
  με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 • Uf: 1,9 έως 2,4
  • Rw: 47 dB
  • Υδατοστεγανότητα: έως 9Α
  • Αεροπερατότητα: 4
  • Κατηγορία ασφαλείας: WK3
  • Ανεμοπίεση: έως C5 / B5
  • Μέγιστο πάχος τζαμιού: έως 55 mm
  • Μέγιστο βάρος φύλλου: έως 200 kg

Τρόπος ανοίγματος :

Παράλληλα Ανακλινόμενο Συρόμενο

 

Τομή συστήματος